Persondatapolitik hos MESSE LOGISTIK

Hos MESSE LOGISTIK tager vi dine private oplysninger og rettigheder alvorligt, når du bruger vores hjemmeside.

Vi indhenter kun persondata, når det er relevant for os eller din aktivitet hos MESSE LOGISTIK.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er juridisk forpligtet til det eller så længe det er relevant for det formål, hvortil de blev indsamlet.

Oplysninger MESSE LOGISTIK Indsamler

Vi indhenter oplysninger som f.eks. firmanavn, kontaktperson, e-mailadresse, afhentningsadresse, leveringsadresse og telefonnummer.

MESSE LOGISTIK indsamler og behandler dine persondata, når du:

Du kan altid være sikker på, at MESSE LOGISTIK:

  • Behandler dine oplysninger strengt fortroligt.
  • Ikke sælger dine persondata til tredjeparter.
 

Dine Rettigheder – i Overensstemmelse med den nye Persondataforordning, der trådte i Kraft d. 25. Maj 2018

Dette betyder blandt andet, at du altid kan:

  • Få adgang til og få rettet/ændret dine personoplysninger.
  • Få slettet dine personoplysninger.
  • Begrænse behandlingen af dine personoplysninger.
  • Bede om at modtage de personoplysninger, du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Derudover har du ret til at protestere over behandlingen af dine persondata og ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller ønsker du at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse.